Rezervat e Shtetit, bosh, KLSH: Nuk ka grurë, asnjë litër ujë e karburant