KLSH raport për auditimin në intitucione: 2.3 mld lekë dëm ekonomik për shkak të mangësive në kontrollin tatimor në 2023