Raporti i KLSH, 10 kallëzime në SPAK! Auditimi i 195 institucioneve, dëmi është dyfish më i ulët se një vit më parë