Doganat në shkelje. KLSH: Lënda e parë për rindërtimin, pa kontroll