Bashkëpunime me Institucionet Homologe

Drejtuesit e konferences: Presidenti i Byrose Shteterore te Auditimit të Kuvait-it Z. Adel Al-Sarawi; Kryetari i KLSH-së Z. Bujar Leskaj së bashku me Zv. Presidenti i NIK-ut Polak Z. Wojciech Kutyladhe Audituesin e Përgjithshëm të Kosovës Z. Besnik Osman

 

kuwait 2

Z. Adel Al-Sarawi President i Byrosë Shtetërore të Auditimit të Kuvait-it ; Z. Bujar Leskaj Kryetar i KLSH-së; Z. Wojciech Kutyla Zv. Presidenti i NIK-ut Polak dhe Z. Besnik Osmani Auditues i Përgjithshëm i Kosovës