Njoftime

Zhvillohet Analiza Vjetore e Veprimtarisë së KLSH-së për vitin 2011.

20.01.2012

Kontrolli i Lartë i Shtetit finalizoi në praninë  e përfaqësuesve të medias së shkruar dhe asaj audiovizive, si dhe përfaqesuesve nga shoqëria civile, Analizën Vjetore të Veprimtarisë për vitin 2011.
Në këtë analizë pune asistoi dhe  Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit  dhe Kontrollit të Pasurive, z.Adriatik Llalla.
Në vijim prezantojmë fjalën e mbajtur nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z Bujar Leskaj, si dhe raportin e detajuar të veprimtarisë së institucionit të mbajtur nga Drejtori i  Përgjithshëm, z.Robert Gjini.

analiza2011

Në foto: z. B.Leskaj Kryetar i KLSH, z. A.Llalla Inspektor i Përgjithshëm i ILDKP, z. R.Gjini Drejtor i Pergjithshëm i KLSH, znj. Z.Kepi Kryekontrollore, z. B.Spahija Specialist, z. R.Hoxha, z. R.Tare Kontrollorë të Parë, z. F.Gjyrezi Kontrollor i Lartë në KLSH.

Fjala e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit Z. Bujar Leskaj.......

Raport-Analizë “Mbi veprimtarinë e Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2011”. ..