Njoftime

Kryetari i KLSH-së zhvilloi një takim me z.Michael Vaccaro, Këshilltar Kundra Korrupsionit OPDAT

11.06.2012

Më datën 11.06.2012 Kryetari i Kontrollit të Shtetit z. Bujar Leskaj  zhvilloi një takim pune me z. Michael Vaccaro, Këshilltar Ligjor Kundër  Korrupsionit në zyrën e OPDAT-it Tiranë.

Takimi u bë me kërkesën e z. Bujar Leskaj dhe kishte për qëllim shkëmbimin e mendimeve për rritjen e luftës kundër korrupsionit.

Në takim morën pjesë Kryetari i KLSH z Bujar Leskaj, Drejtori i Departamentit të Kërkimit Shkencor, Zhvillimit dhe Teknologjisë së Informacionit  z. Fatos Çoçoli dhe ndërlidhësi i posaçëm i KLSH për NJPH z. Pjetër   Beleshi.

Z.Leskaj çmoi shumë  takimin me z.Michel Vaccaro në kuadër të detyrimeve  për zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit të vitit 2009 dhe mirëpret çdo vërejtje apo sugjerim për këto çështje duke shpresuar që OPDAT ta thellojë vëzhgimin dhe ndihmën ndaj institucionit .

Z. Michael Vaccaro falënderoi  Z.Leskaj që i dha mundësinë ta njoh më nga afër këtë institucion shumë të rëndësishëm të auditimit të jashtëm. “Detyra ime si këshilltar ligjor pranë OPDATI-it është të ndihmoi Institucionet që janë të angazhuara në luftën kundër korrupsionit me qëllim që ky fenomen të dënohet sipas ligjeve në fuqi”- nënvizoi Z.Vaccaro.