Kryetari i KLSH-së z. Arben Shehu zhvillon një takim me ekspertët e projektit të BE-së, “EU For Good Governance”