Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit raportoi në Komisionin për Ekonominë dhe Financat mbi Raportin e Zbatimit të Buxhetit 2022

Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Arben Shehu, raportoi pranë Komisionit për Ekonominë dhe Financat mbi Raportin e Zbatimit të Buxhetit 2022. Mbledhja e këtij komisioni u zhvillua  këtë herë në platformën online.

                                                        

Të pranishëm gjatë raportimit ishin edhe znj.Valbona Gaxha, Sekretar i Përgjithshëm,  znj. Marjola Llanaj, Drejtor i Përgjithshëm, z. Gjovalin Preçi, Drejtor i Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Shtetit dhe z. Qeram Çibaku, Drejtor i Departamentit të Auditimit të Institucioneve Qendrore.

                               


    Fjala e plotë e Kryetarit të KLSH-së.