17 mld lekë borxhe ndaj sigurimeve. KLSH: Rrezik për integritetin e të dhënave