“Magazinat pa grurë dhe karburant”, KLSH: FSHZH park argëtimesh te Rezervat e Shtetit në Lundër