Trauma pa frigorifer-morg! KLSH gjen shkelje dhe barna të skaduara, kërkon shkarkimin e Bodes