Kryetari i KLSH-së, z. Arben Shehu zhvillon një takim me Presidentin e Autoritetit Kombëtar Antikorrupsion të Italisë (ANAC), z. Giuseppe Busia

Kryetari i KLSH-së, z. Arben Shehu, zhvilloi sot në mjediset e KLSH-së, një takim me Presidentin e Autoritetit Kombëtar Antikorrupsion të Italisë (ANAC), z. Giuseppe Busia. Në takim ishin gjithashtu të pranishëm edhe z. Giampiero Carrieri, ekspert i Guardia di Finanza për Shqipërinë Kosovën dhe Malin e Zi pranë Ambasadës së Italisë në Tiranë si dhe z. Sergio Alias, diplomat.

Z.Shehu i uroi mirëseardhjen në KLSH, z. Busia, si dhe shprehu falenderimet dhe vlerësimet e veçanta për prezencën dhe për të gjithë mbështetjen dhe bashkëpunimin e suksesshëm të ngritur deri më tani, me një institucion të rëndësishëm si ANAC.

Z. Busia në fjalën e tij falenderoi z. Shehu për pritjen dhe shprehu gjithashtu vlerësimet e tij për marrëdhëniet e ndërsjella.

Ai e vuri theksin tek rëndësia institucionale dhe roli aktiv që KLSH luan, duke e vënë theksin tek sesionet e trajnimit të organizuara ndërmjet audituesve të KLSHsë dhe ekspertëve të ANAC-së me në fokus shkëmbimin e praktikave konkrete dhe eksperiencave në çështjet lidhur me kontratat publike, me qëllim parandalimin e rasteve të korrupsionit.


Z. Shehu, në vijim të diskutimit i shprehu Presidentit të ANAC-së vullnetin e plotë dhe gatishmërinë jo vetëm për të ruajtur këtë marrëdhënie profesionale, por edhe për ta forcuar më tej atë duke krijuar ura bashkëpunimi edhe me ekspertët e Guardia di Finanza, në kuadër të ngritjes së ekspertizës profesionale në KLSH për auditime specifike, veçanërisht duke kombinuar metodat IT me ato financiare, me qëllim transparencën dhe parandalimin në kohë të shkeljeve.

Z. Shehu dhe z. Busia konfirmuan edhe një herë vijimin e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe mundësinë e asistencës më të specializuar të ekspertëve të ANAC-së në ngritjen e kapaciteteve dhe rritjen e aftësive për audituesit e KLSH-së në fushën e kontratave të prokurimit publik.