Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit raportoi në Komisionin për Ekonominë dhe Financat mbi Raportin e Zbatimit të Buxhetit 2021

Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Arben Shehu, raportoi pranë Komisionit për Ekonominë dhe Financat mbi Raportin e Zbatimit të Buxhetit 2021.

Të pranishëm gjatë raportimit, nga KLSH ishin edhe znj. Marjola Llanaj, Drejtor i Përgjithshëm, znj. Valbona Gaxha, Sekretar i Përgjithshëm, z. Gjovalin Preçi, Drejtor i Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Shtetit dhe z. Qeram Çibaku, Kryeauditues.


Fjala e Kryetarit të KLSH-së në Komisionin për Ekonominë dhe Financat