BASHKEPUNIME
KONTAKTO

Adresa : Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"; nr.3
Tel : +355 4 2247294 (recepsioni) +355 4 2251267 (sekretaria)
Fax : +355 4 2247294; +355 4 2232491
E-mail : klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al
Orari i Pritjeve : 12.00 - 14.00

 
Njoftime
07.08.2014
Kanë kryer veprime dhe mosveprime të kundërligjshme gjatë ushtrimit të detyrës si rregjistrues, juristë e hartograf, duke regjistruar..
06.08.2014
Kanë kryer veprime dhe mosveprime të kundërligjshme gjatë ushtrimit të detyrës, duke i shkaktuar dëm Buxhetit të Shtetit, si dhe të ardhura të munguara...
04.08.2014
Për veprën penale të “Kundërshtimit të punonjësit që kryen një detyrë shtetërore ose shërbim publik”...
 
 
 
 
 
 
 

 


logo intranet

email

Intranet

Posta Elektronike

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2012 KLSH