BASHKEPUNIME
KONTAKTO

Adresa : Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"; nr.3
Tel : +355 4 2247294 (recepsioni) +355 4 2251267 (sekretaria)
Fax : +355 4 2247294; +355 4 2232491
E-mail : klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al
Orari i Pritjeve : 12.00 - 14.00

 
Njoftime
11.07.2014
Nga data 9-11 korrik 2014, u zhvillua në Tiranë, Konferenca e VI-të Vjetore e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës.
07.07.2014
KLSH është pranuar në qershor të vitit 2013, anëtar i grupit Task Force të EUROSAI-it për “Auditimin dhe Etikën” (TFA&E), në nën-grupin e 3-të të kësaj Task Force për Auditimin e Etikes në Institucionet e tjera Publike.
04.07.2014
Për veprën penale të “Kundërshtimit të punonjësit që kryen një detyrë shtetërore ose shërbim publik”, parashikuar nga neni 235 i Kodit Penal
21.06.2014
Në datat 16 deri më 19 Qershor 2014, në Hagë zhvilloi punimet Kongresi i IX-të i Organizatës Europiane të Institucioneve Supreme të Auditimit, EUROSAI
 
 
 
 
 
 
 

 


logo intranet

email

Intranet

Posta Elektronike

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2012 KLSH