BASHKEPUNIME
KONTAKTO

Adresa : Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"; nr.3
Tel : +355 4 2247294 (recepsioni) +355 4 2251267 (sekretaria)
Fax : +355 4 2247294; +355 4 2232491
E-mail : klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al
Orari i Pritjeve : 12.00 - 14.00

 

njoftime

Në datën 22 prill 2016, në mjediset e Kontrollit të Lartë të Shtetit, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe organizatës jo-fitim prurëse “Albanian Platform for Policy Advocacy”
Në datat 5-7 prill 2015, në Baku, Azerbajxhan u zhvillua takimi i Dytë i Grupit të Punës së EUROSAI-t për Auditimin e Fondeve të Alokuara për Fatkeqësitë dhe Katastrofat
Në datat 6-7 prill 2015 u zhvillua në Riga, Letoni, takimi i personave të kontaktit të Komitetit të Kontaktit të Institucioneve Supreme të Auditimit të vendeve të BE-së.
Në datën 9-10 Mars 2016, në Pragë, z. Bujar Leskaj, Kryetar i KLSH zhvilloi takime pune në Zyrën Supreme të Auditimit të Republikës Çeke..
Në kuadër të Takimit të Grupit të Punës së INTOSAI-t për Rishikimin e ISSAI 30- Kodit të Etikës, ne datat 2-4 mars..
Në dt. 25-26 Shkurt 2016, në Gjykatën Europiane të Auditimit, Luksemburg, u zhvillua takimi i parë për prezantimin e koncept-ideve mbi Projektin e Dytë të Auditimit të Performancës në nivel rajonal.
Në vijim të bashkëpunimeve me organizata të shoqërisë civile dhe të profesionistëve të fushës së auditimit, KLSH nënshkroi në datën 25 shkurt 2016..
Dëmi i shkaktuar Buxhetit të Shtetit arrin në rreth 634 milionë lekë ose 4,5 milionë euro

Lista e Plotë..

logo intranet

Intranet

email

E-mail

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 KLSH