BASHKEPUNIME
KONTAKTO

Adresa : Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"; nr.3
Tel : +355 4 2247294 (recepsioni) +355 4 2251267 (sekretaria)
Fax : +355 4 2247294; +355 4 2232491
E-mail : klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al
Orari i Pritjeve : 12.00 - 14.00

 

njoftime

Kontrolli i Lartë i Shtetit është përzgjedhur nga Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI) ...
Në datën 1 shkurt 2016, Kontrolli i Lartë i Shtetit zhvilloi në sallën “UNESCO” të Muzeut Historik Kombëtar, Analizën Vjetore të punës së Institucionit për vitin 2015.
KLSH, në zbatim të programeve të auditimit nr. 703/1, datë 22.07.2015, 703/2 datë 25.09.2015 dhe 703/3, datë 15.10.2015 ka përfunduar auditimin në...
Kanë regjistruar pasuri me Sekuestro Konservative duke lëshuar çertifikata pronësie; kanë regjistruar pasuri në mungesë të urdhrit të Regjistruesit; kanë regjistruar pasuri me leje ndërtimi me mospërputhje ndërmjet...
Në datën 19 janar 2016, Kryetari i KLSH-së, z.Bujar Leskaj takoi në ambientet e Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Dennis Wesner, Zyrtar i Përgjithshëm për Zhvillimin, pranë USAID.
Dëmi ekonomik i konstatuar 3.39 milion lekë Përdorimi i procedurës “Negocim pa njoftim paraprak” në shkelje të dispozitave ligjore në 23 raste në 2014 për 68 milion lekë.
Kontrolli i Lartë i Shtetit zhvilloi në qytete të ndryshme të vendit, në mjediset e Universiteteve Publike,..

Lista e Plotë..

logo intranet

Intranet

email

E-mail

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 KLSH