BASHKEPUNIME
KONTAKTO

Adresa : Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"; nr.3
Tel : +355 4 2247294 (recepsioni) +355 4 2251267 (sekretaria)
Fax : +355 4 2247294; +355 4 2232491
E-mail : klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al
Orari i Pritjeve : 12.00 - 14.00

 

njoftime

Në cilësinë e anëtarit të grupit Task Force të EUROSAI-it për “Auditimin dhe Etikën” (TFA&E), KLSH mori pjesë në takimin e VII-të të këtij grupi, organizuar në Madrid, Spanjë, në datat 19-20 maj 2016
Diskutim i Raportit të Aktivitetit Vjetor të Bordit Ndërkombëtar të Audituesve për NATO-n.
KLSH, NIK i Polonisë dhe Zyra Shtetërore e Auditimit të Kroacisë, përuruan sot përpara publikut shqiptar Projektin e Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve të auditimit të jashtëm ne Shqiperi”, me financim të fondeve IPA 2013 të Bashkimit Evropian, me vlerë 2.1 milionë euro.
Në datën 6 maj 2016, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, SHTZ.Bujar Nishani, në vlerësim të bashkëpunimit dhe të kontributit konkret që kanë dhënë për Kontrollin e Lartë të Shtetit dhe për forcimin e kapaciteteve të audituesve të këtij institucioni, u akordoi Titullin “Për Merita të Veçanta Civile” ...
Në datën 22 prill 2016, në mjediset e Kontrollit të Lartë të Shtetit, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe organizatës jo-fitim prurëse “Albanian Platform for Policy Advocacy”
Në datat 5-7 prill 2015, në Baku, Azerbajxhan u zhvillua takimi i Dytë i Grupit të Punës së EUROSAI-t për Auditimin e Fondeve të Alokuara për Fatkeqësitë dhe Katastrofat
Në datat 6-7 prill 2015 u zhvillua në Riga, Letoni, takimi i personave të kontaktit të Komitetit të Kontaktit të Institucioneve Supreme të Auditimit të vendeve të BE-së.
Në datën 9-10 Mars 2016, në Pragë, z. Bujar Leskaj, Kryetar i KLSH zhvilloi takime pune në Zyrën Supreme të Auditimit të Republikës Çeke..

Lista e Plotë..

logo intranet

Intranet

email

E-mail

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 KLSH