BASHKEPUNIME
KONTAKTO

Adresa : Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"; nr.3
Tel : +355 4 2247294 (recepsioni) +355 4 2251267 (sekretaria)
Fax : +355 4 2247294; +355 4 2232491
E-mail : klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al
Orari i Pritjeve : 12.00 - 14.00

 
Njoftime
27.09.2014
Kryerja e procedurave të parregullta të prokurimit publik dhe mos llogaritja e penaliteve për përfundimin tej afateve të punimeve...
27.09.2014
Kontrolli i Lartë i Shtetit përfundoi auditimin në “Portin Detar” Sh.a. Sarandë, me objekt ....
07.08.2014
Kanë kryer veprime dhe mosveprime të kundërligjshme gjatë ushtrimit të detyrës si rregjistrues, juristë e hartograf, duke regjistruar..
06.08.2014
Kanë kryer veprime dhe mosveprime të kundërligjshme gjatë ushtrimit të detyrës, duke i shkaktuar dëm Buxhetit të Shtetit, si dhe të ardhura të munguara...
 
 
 
 
 
 
 

 


logo intranet

email

Intranet

Posta Elektronike

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2012 KLSH