Takimi vjetor i Grupit të Punës së EUROSAI’t për Auditimet e Mjedisit Varshavë, 29-30 nëntor, 2022

Në datat 29-30 nëntor, në zyrat e Institucionit Suprem të Auditimit të Polonisë (NIK), në Varshavë, u mbajt takimi i radhës i Grupit të Punës të EUROSAI-t për Auditimet e Mjedisit. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të Gjykatës Evropiane të Audituesve, Komisionit Evropian, Agjencisë Evropiane të Mjedisit, Grupi i Punës së INTOSAI-t për Auditimin e Mjedisit, si dhe përfaqësues të Institucioneve Supreme të Auditimit të shteteve evropiane.