KLSH

Bashkëpunime me Institucionet Homologe

Urimi i Task Forcës së EUROSAI-t për Auditimin e Bashkive me rastin e 95 vjetorit të krijimit të KLSH-së

urimi i tfma

Urimi i Task Forcës së EUROSAI-t me rastin e 95 vjetorit të krijimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, në të cilin KLSH është anëtar aktiv prej shumë vitesh.