Bashkëpunime me Institucionet Homologe

Kryetari i KLSH-së takon Kryetarin e Asamblesë Kombëtare të Kuvajtit

takimi kuwait

Kryetari i KLSH-së Z. Bujar Leskaj takon Kryetarin e Asamblesë Kombëtare të Kuvajtit Marzouq Al-Ghanim