Bashkëpunime me Institucionet Homologe

Nga punimet e Konferencës Shkencore të përbashkët mes KLSH dhe Byrosë së Auditimit Shtetëror të Kuvajtit, NIK-ut të Polonisë dhe Zyrës Kombëtare të Auditimit të Kosovës

Nga punimet e Konferencës Shkencore të përbashkët mes KLSH dhe Byrosë së Auditimit Shtetëror të Kuvajtit, NIK-ut të Polonisë dhe Zyrës Kombëtare të Auditimit të Kosovës

kuwait 3