Bashkëpunime me Institucionet Homologe

Kryetari i KLSH-së përshëndet në konferencën e përbashkët shkencore me temë “Auditimi mbi bazë risku” të organizuar ndërmjet KLSH-së dhe SAI-it të Kuvait-it.

kuwait 1

Z. Bujar Leskaj në përshëndetjen e konferencës së përbashkët shkencore