KLSH

Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Arben Shehu, vijon raportimin në Komisionin për Ekonominë dhe Financat, për veprimtarinë vjetore të vitit 2021

Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Arben Shehu, vijoi raportimin e veprimtarisë vjetore të institucionit për vitin 2021, në Komisionin për Ekonominë dhe Financat.

Në fjalën e tij, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Arben Shehu, theksoi se nevojitet koordinim i punës nga të gjitha institucionet për të parandaluar dëmet në buxhetin e shtetit.

Në vijim të raportimit për veprimtarinë vjetore 2021, përfaqësuesit e KLSH-së u janë përgjigjur të gjitha pyetjeve të drejtuara nga deputetët e Komisionit për Ekonominë dhe Financat në mbledhjen e mëparshme.

 

Raportimi i Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit në Komisionin për Ekonominë dhe Financat