Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit z. Arben Shehu paraqet në Komisionin për Ekonominë dhe Financat Raportin e Performancës 2021 të KLSH-së

Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit z. Arben Shehu paraqet në Komisionin për Ekonominë dhe Financat Raportin e Performancës 2021 të KLSH-së

Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit z. Arben Shehu, paraqiti pranë Komisionit për Ekonominë dhe Financat, Raportin e Performancës për vitin 2021 të institucionit.

Kryetari i KLSH-së në fjalën e tij, paraqiti performancën e punës së insitucionit duke e vënë theksin tek vëmendja që i është kushtuar aktivitetit auditues dhe jo vetëm, duke kontribuar në rritjen e besimit tek institucioni, për rolin e tij në rritjen e përgjegjshmërisë në menaxhimin e fondeve publike, si dhe rritjen e transparencës ndaj taksapaguesve shqiptarë.

Fjala e plotë e Kryetarit të KLSH-së.