Takim me përfaqësues të shoqatës së invalidëve të Vlorës

29.01.2013

Në datën 29 janar 2013, Z. Bujar Leskaj zhvilloi një takim me përfaqësues të Shoqatës së Invalidëve te Vlorës, të drejtuar nga z. Kristaq Xharo.

Kryetari i KLSH u njoh me problemet e tyre dhe u siguroi mbështetjen e tij te plote personale dhe te institucionit qe ai drejton, për te mundësuar një trajtim me dinjitoz nga ana e institucioneve përgjegjëse te Shtetit, si dhe zgjidhje te problematikave te shumta me te cilat përballen invalidët, jo vetëm ne qarkun e Vlorës, por ne te gjithë Shqipërinë.