Paraqitur pranë Komisionit për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit të Shqipërisë nga z.Bujar Leskaj, kandidat i nominuar nga Presidenti  i Republikës Prof. Dr. Bamir Topi me Dekret Nr. 7163 datë17 nëntor 2011 për Detyrën e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit.
Ripunuar më 23 dhjetor 2011. së bashku me stafin e KLSH-së.

Dokumenti i plotë