Programi Auditimit 2014

 - Programi Auditimit 2014

Programi i auditimeve përr muajin dhjetor 2014, i ndarë në:

- Auditime në fillim

- Auditime në vazhdim dhe

- Auditime në evadim gjatë muajit dhjetor-2014