Plani Strategjik

  • Projekt - IDE
    Paraqitur pranë Komisionit për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit të Shqipërisë nga z.Bujar Leskaj, kandidat i nominuar nga Presidenti i Republikës Prof. Dr. Bamir Topi me Dekret Nr. 7163 datë17 nëntor 2011 për Detyrën e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit.