Njoftime

Rezultate 1 - 20 / 483
Dëmi ekonomik mbi 20.5 milion lekë dhe me efekt negativ për buxhetin e shtetit në shumën mbi 56 milion lekë.
Kanë shkaktuar dëm konomik në Buxhetin e Shtetit për vlerën 24.3 milion lekë
Raporti i Performancës së institucionit për vitin 2017
Rezultate 1 - 20 / 483