Njoftime

Rezultate 1 - 20 / 423
Në kuadër të aktiviteteve të Muajit të Hapur në KLSH, në datën 16 nëntor në ambientet e KLSH u organizua aktiviteti “In Memorium” për Prof.Dr.Niko Panon
Në kuadër të aktiviteteve të Muajit të Hapur në KLSH, që synojnë rritjen e transparencës së aktivitetit të institucionit për qytetarët, në javën e dytë u zhvilluan një sërë aktivitete.
Në kuadër të aktiviteteve të Muajit të Hapur në KLSH, që synojnë rritjen e transparencës së aktivitetit të institucionit për qytetarët, në datat 10 dhe 11 nëntor 2017 u zhvilluan një sërë aktivitete.
Në datat 8-9 nëntor 2017, në Prishtinë zhvilluam, vizitën studimore me temë: “Baza Ligjore dhe organizimi i brendshëm dhe mandati i auditimit të ZKA-së”.
Në datat 8-9 nëntor 2017 u zhvillua në Gjykatën Evropiane të Llogarive në Luksemburg takimi mbi auditimin evropian të “Cilësisë së Ajrit”
Në datën 9 nëntor 2017, KLSH lançoi zyrtarisht fillimin e muajit të hapur në sallën e Akademisë së Shkencave.
KLSH organizon Muajin e Hapur për Qytetarët, në datat 7 Nëntor- 11 Dhjetor 2017.
Kontrolli i Lartë i Shtetit organizon Muajin e Hapur për Qytetarët, në datat 7 Nëntor- 11 Dhjetor 2017.
Në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit midis KLSH dhe USAID për “Transparencën në Sistemin Shëndetësor”, në datat 30-31 Tetor, 2 dhe 6 Nëntor KLSH mori pjesë në..
Takim me Odën Ekonomike, Zyrën Kombëtare të Auditimit, Doganën e Kosovës dhe Ministrinë e Financave
Në datat 18-20 tetor 2017, në Lisbonë të Portugalisë u zhvillua takimi i nëngrupit të Qeverisjes Elektronike i Grupit të Punës TI të EUROSAI si dhe seminari mbi Manualin Aktiv të Auditimit te Teknologjisë së Informacionit.
Në datat 5-13 tetor 2017 u zhvillua në Budapest takimi për programin antikorrupsion, iniciuar nga Iniciativa për Zhvillim e Organizatës Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit, INTOSAI
Në datat 11 -13 tetor 2017, në Tiranë, në Tirana International Hotel u zhvillua konferenca e 14-të Ndërkombëtare e Kontabilitetit.
Në datat 12-13 tetor një delegacion i kryesuar nga Kryetari i KLSH, z. Bujar Leskaj mori pjesë në takimin e drejtuesve të SAI-eve anëtarë të Komitetit të Kontaktit të vendeve të BE-së
Në datën 28 Shtator 2016 u zhvillua në Bruksel “Takimi i 9 –të i Nënkomitetit mbi çështjet ekonomike financiare dhe statistikat”.
Në datat 11 shtator -6 tetor në Noida të Indisë u zhvillua Programi i 137-të i Trajnimit Ndërkomëtar mbi “Auditimin në mjedis IT”.
Rezultate 1 - 20 / 423