Njoftime

Rezultate 1 - 20 / 377
Në datat 22-25 Maj 2017, u zhvillua në Stamboll të Turqisë Kongresi i Xtë i EUROSAI-t, me moton “Zbatimi i ISSAI-ve: Sfida dhe zgjidhje për zhvillim të mëtejshëm”.
Në datën 19 maj, një delegacion i nivelit të lartë nga Gjykata Turke e Llogarive (TCA) zhvilloi një vizitë në Kontrollin e Lartë e Shtetit.
Në datën 18 maj 2017, Kryetari i KLSH-së z. Bujar Leskaj takoi SHTZ. Boaz RODKIN, Ambasadori i Izraelit në Shqipëri.
Në datat 16-17 maj 2017 në Stokholm, Suedi u zhvillua takimi i radhës i koordinatorëve të SAI-ve të vendeve anëtare të BE, vendeve kandidate dhe kandidate të mundshme.
Në datat 15-16 maj, një delegacion i Zyrës Shtetërore të Auditimit të Malit të Zi zhvilloi një vizitë studimore në Kontrollin e Lartë të Shtetit.
Dëmi ekonomik i shkaktuar është në vlerën 30.08 milion lekë në regjistrimin e tokave të shitura nën çmimin e tregut dhe jashtë kompetencave ligjore, dhe të ardhura të munguara në vlerën 26.6 milion lekë
Më datat 3 deri në 5 Maj u zhvillua në Strasburg, në selinë e Këshillit të Evropës Roundi i pestë i trajnimit për vlerësues e Grupit të Shteteve kundër Korrupsionit (GRECO.
Dëmi ekonomik për Shoqërinë dhe Buxhetin e Shtetit arrin në vlerën totale prej 334,854 Euro, ndërsa efekti negativ financiar për shoqërinë është 1,810,943LEuro (244 milion lekë).
Në datën 25 prill 2017, Kryetari i KLSH, z. Bujar Leskaj priti në një takim Këshilltari e Projektit të financuar nga BE “Mbështetje për hartimin, koordinimin dhe implementimin e politikave në luftën kundër korrupsionin”, z. Detlef Kreuzer.
Kryerje legazime në zona të ndaluara nga ligji, afër rrugës kryesore, lumenjëve, kanaleve kryesore, pa dokumentacion, shmangie për pagesa detyrimesh financiare, si dhe dëmi ekonomik në vlerën 5,9 milionë lekë e shkelje të disiplinës financiare në vlerë 14,3 milion lekë.
Në datën 19 prill 2017, në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës u organizua nga Zyra Kombëtare e Auditimit e Kosovës një tryezë e rrumbullakët, me temë “Fuqizimi i Auditimit të Jashtëm përmes bashkëpunimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit me organizatat e shoqërisë civile”
Presidenti i Republikës së Polonisë, z.Andrzej Duda dekoroi me Urdhrin “Kryqi kalorsiak i urdhrit për merita në dobi të Republikës së Polonisë”, Kryetarin e Kontrollit të Lartë të shtetit, z.Bujar Leskaj.
Nga data 11-12 prill 2017, një grup audituesish të KLSH-së morën pjesë në takimin e zhvilluar nga Zyra Kombëtare e Audtimit të Lituanisë, mbi Task Forcën e EUROSAI për auditimin e bashkive (EUROSAI TFMA)
Mbahet me datë 12.04.2017 në ambientet e Fakultetit të Gjeologjisë e Minierave të Universitetit Politeknik të Tiranës, leksioni me temë “Burimet, menaxhimi dhe stafi”
SAI Sllovak në bashkëpunim me EUROSAI organizuan në datat 04-06.04.2017 Seminarin me temë “Implementimi i ISSAI 300-Parimet Themelore të Auditimit të Performancës-eksperiencat dhe praktikat më të mira”
Rezultate 1 - 20 / 377