Njoftime

Diskutim në Temën e II-të të Kongresit INCOSAI XXXIII, 23-27 shtator 2019, Moskë
KLSH në Kongres : ZKA përmbush kushtet për të qenë vend anëtar.
Rezultate 1 - 20 / 585