Newsletter 2014 e Grupit të Punës së EUROSAI-t për auditimet e Mjedisit, WGEA.

 

1Newsletter 2014 e Grupit të Punës së EUROSAI-t  për auditimet e Mjedisit, WGEA, [en].

Për më shumë