Letra e Kryetarit të KLSH-së Z.Leskaj drejtuar Presidentit të Ri të Zyrës Supreme të Auditimit të Polonisë me rastin e zgjedhjes së tij në këtë detyrë

06.09.2019

 Letra e Kryetarit të KLSH-së Z.Leskaj drejtuar Presidentit të Ri të Zyrës Supreme të Auditimit të Polonisë Z. Banas