Kryetari i KLSH-së, z.Bujar Leskaj takime pune në GAO .Washington D.C, 5 shkurt 2020