Kontakte

Moduli i Ankesave

Logim në modulin e ankesave

Adresa :

Rruga "Abdi Toptani"  Nr.1  Tiranë

Telefon :

+355 4 2247294 (recepsioni)

+355 4 2251267 (sekretaria);

Orari I Pritjeve :

12.00 - 14.00

Fax :

+355 4 2247294

+355 4 2232491

E-mail

klsh@klsh.org.al

zedhenesi@klsh.org.al