Konferenca e dytë shkencore

Ky aktivitet është Konferenca e Dytë Shkencore e KLSH-së. Në dhjetor të vitit 2012 u mbajt Konferenca e Parë Shkencore e KLSH-së për Auditimin e Jashtëm Publik, përmes të cilit KLSH krijoi traditën më të mirë të vlerësimit institucional të aktiviteteve të saj dhe punës së secilit individ.

Konferenca e Parë Shkencore u përqendrua tek Historiku i KLSH-së 1925-2012. Kjo traditë pozitive e cila u vendosën në vitin 2012 do të ndiqet vit pas viti.

Artikuj

Drinold Sema,Senior ICT Associate, UNICEF Erton Kaleshi, Lektor,Universiteti i Tiranës
Prof. Assoc. Dr. Sazan GURI, Ekspert mjedisi & Pedagog në të Drejtën e Mjedisit,   MSc. Marianthi GURI, Eksperte mjedisi, G & G Group 
M.Sc. Evis Çela  Audituese e lartë, KLSH
Ky aktivitet është Konferenca e Dytë Shkencore e KLSH-së. Në dhjetor të vitit 2012 u mbajt Konferenca e Parë Shkencore e KLSH-së për Auditimin e Jashtëm Publik, përmes të cilit KLSH krijoi traditën më të mirë të vlerësimit institucional të aktiviteteve të saj dhe punës së secilit individ. Konferenca e Parë Shkencore u përqendrua tek Historiku i KLSH-së 1925-2012. Kjo traditë pozitive e cila u vendosën në vitin 2012 do të ndiqet vit pas viti.