Konferenca Shkencore

Konferenca e parë shkencore

"87 vjet KLSH në 100 vjet shtet shqiptar”, 28 dhjetor 2012


Konferenca e dytë shkencore

"Roli I SAI-ve për një Menaxhim Publik të Përgjegjshëm në Sfidat e Sotshme", 12‐13 Dhjetor, 2013.


Konferenca e tretë Shkencore

“Auditimi Kombëtar në shërbim të Qeverisjes Kombëtare”, 29-30 Tetor 2014


Konferenca e katërt Shkencore 

“Risku dhe Auditimi”.


Konferenca e pestë Shkencore

“Të auditosh për qëndrueshmëri dhe zhvillim”,11-13 Tetor 2017