KLSH në Kuvend 2011

raporti 2011

Edicioni i dytë i kolanës “Botime KLSH” me titull “KLSH në Kuvend” përmban informacion të detajuar për prezantimin e Raportit Vjetor të KLSH 2011 në Komisionin për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit dhe në seancën plenare të Kuvendit.

Ai i sjell të plota diskutimet e deputetëve në Komision dhe në seancë plenare lidhur me raportin dhe veprimtarinë e institucionit në tërësi.