Informacione

KLSH merr pjesë në Kongresin e X-të të EUROSAI-t

25 Maj, 2017

Në datat 22-25 Maj 2017, u zhvillua në Stamboll të Turqisë Kongresi i Xtë i EUROSAI-t, me moton “Zbatimi i ISSAI-ve: Sfida dhe zgjidhje për zhvillim të mëtejshëm”.

Zv/Presidenti dhe gjyqtarë të Gjykatës Turke të Llogarive zhvillojnë një vizitë në Kontrollin e Lartë të Shtetit

20 Maj, 2017

Në datën 19 maj, një delegacion i nivelit të lartë nga Gjykata Turke e Llogarive (TCA) zhvilloi një vizitë në Kontrollin e Lartë e Shtetit.

Kryetari i KLSH-së takon Ambasadorin e Izraelit

19 Maj, 2017

Në datën 18 maj 2017, Kryetari i KLSH-së z. Bujar Leskaj takoi SHTZ. Boaz RODKIN, Ambasadori i Izraelit në Shqipëri.

Takimi i koordinatorëve të SAI –ve të vendeve anëtare të BE, vendeve kandidate dhe kandidate të mundshme.

18 Maj, 2017

Në datat 16-17 maj 2017 në Stokholm, Suedi u zhvillua takimi i radhës i koordinatorëve të SAI-ve të vendeve anëtare të BE, vendeve kandidate dhe kandidate të mundshme.

Një grup audituesish nga SAI i Malit të Zi zhvilluan një vizitë studimore në Kontrollin e Lartë të Shtetit

16 Maj, 2017

Në datat 15-16 maj, një delegacion i Zyrës Shtetërore të Auditimit të Malit të Zi zhvilloi një vizitë studimore në Kontrollin e Lartë të Shtetit.

KLSH kallëzon në prokurori, 2 ish regjistrues, 1 specialist/jurist dhe 1 specialist/hartograf të ZVRPP Librazhd

08 Maj, 2017

Dëmi ekonomik i shkaktuar është në vlerën 30.08 milion lekë në regjistrimin e tokave të shitura nën çmimin e tregut dhe jashtë kompetencave ligjore, dhe të ardhura të munguara në vlerën 26.6 milion lekë

KLSH merr pjesë në Roundin e Pestë të Trajnimit për Vlerësuesit e Grupit të Shteteve Kundër Korrupsionit të Këshillit të Evropës

08 Maj, 2017

Më datat 3 deri në 5 Maj u zhvillua në Strasburg, në selinë e Këshillit të Evropës Roundi i pestë i trajnimit për vlerësues e Grupit të Shteteve kundër Korrupsionit (GRECO.