Informacione

KLSH kallëzon në Prokurori Kryetarin e Bashkisë Kukës

31 Janar, 2018

Dëmi ekonomik i shkaktuar nga shkeljet dhe abuzimet me detyrën arrin në 59 milionë lekë.

Auditues të KLSH marrin pjesë në një vizitë studimore në Gjykatën Holandeze të Auditimit

23 Janar, 2018

Në kuadër të projektit IPA “Forcimi i kapaciteteve të auditimit të jashtëm”, 11 auditues dhe Drejtori i Departamentit të Auditimit të Performancës së KLSh, z.Rinald Muça, zhvilluan një vizitë studimore në NCA.

Kryetari i KLSH-së zhvilloi një takim me z. Joop Vrojlijk, ekspert i Financave Publike

18 Janar, 2018

Në datë 15 Janar 2017, Kryetari i KLSH, z. Bujar Leskaj priti në takim Z. Joop Vrolijk , ekspert i asistencës teknike të Projektit “ Mbështetje për forcimin e kapaciteteve për implementimin e Strategjisë së Financave Publik në Shqipëri”.

KLSH kallëzon në Prokurori ish-Kryetarin e KPP-së z. Gentian Kerri si dhe dy prej ish-anëtarëve dhe dy prej anëtarëve aktual të këtij institucioni

04 Janar, 2018

Në total, për shtatë Vendimet e KPP-së të konstatuara me shkelje në Raportin Përfundimtar të Auditimit, dëmi ekonomik arrin në vlerën 248,868,262 Lekë

KLSH kallëzon në Prokurori ish drejtorin, 3 ish përgjegjës të sektorit legalizimit dhe juristin e Drejtorisë Rajonale të Aluizni–t, Qarku Shkodër

28 Dhjetor, 2017

Kanë kryer legalizime të jashtëligjshme me sipërfaqe 15 661 m2 në brigjet e liqenit të Shkodrës, në brigjet e lumit Buna(Zona të mbrojtura.....

KLSH kërkon anulimin e menjëhershëm të shpalljes së fituesit në procedurën e konkurrimit të zhvilluar nga MZHETTS për zhvillimin e zonës ekonomike në Spitallë, Durrës.

27 Dhjetor, 2017

Kallëzon në Prokurori anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave si dhe kërkon hetimin të mëtejshëm ndaj drejtuesve përgjegjës të niveleve më të larta të administratës.

KLSH kallëzon në Prokurori kryetarin e ish-Komunës Vërgo, Bashkia Delvinë

26 Dhjetor, 2017

Ka lidhur 178 kontrata qiraje për dhënien në përdorim të pronës shtetërore me sipërfaqe 207 ha me afat 99 vjeçar, gjatë viteve 2010 dhe 2013

KLSH kallëzon në Prokurori ish drejtorin dhe 2 ish përgjegjës të sektorit të Drejtorisë Rajonale të Aluizni Rurale (jug) Tiranë

26 Dhjetor, 2017

Kanë kryer legalizime të jashtëligjshme, jashtë kompetencave ligjore për 2 objekte të mëdha në Qendër të Tiranës me pasoja të mëdha për buxhetin e shtetit,...