Departamenti i Auditimit IT

Aldo Kita, Përgjegjës Sektori
Anxhela Kostaj, Audituese e dytë
Benard Haka Auditues i Lartë
Bledi Dervishaj Auditues i parë
Elira Cukalla Audituese e Lartë
Elsona Papadhima, Audituese e parë
Erald Kojku, Auditues i dytë
Klea Saliu, Audituese e dytë
Kozma Kondakçiu Drejtor Departamenti
Meald Habazaj Auditues i parë
Rodjon Alimerkaj, Auditues i dytë