Çmimi i ECA 2020 “Për kërkime në sektorin e auditimit publik”

03.05.2020

untitled

Gjykata Evropiane e Audituesve ka ndërmarë iniciativën për dhënien e çmimit ECA 2020 “Për kërkime në sektorin e auditimit publik” me fokus vlerën e shtuar në Bashkimin Evropian.

Çmimi është për akadmikë ose kërkues shkencor të cilët kanë publikuar artikuj ose kanë hartuar teza bazuar në studime teorike ose empirike  për sektorin publik me veçanti kontekstin e Bashkimit Evropian.

Afati përfundimtar për aplikim është data 31 maj 2020.

Informacion më i hollësishëm  mbi çmimin e  Gjykatës Evropiane të Auditimit gjendet në faqen e internetit  të kësaj gjykate, www.eca.europa.eu  ose nëpërmjet kontaktit me email  në adresën eca-award@eca.europa.eu .