Bashkëpunime

Me Shoqërinë Civile

KLSH, marrëveshje bashkëpunimi me Institutin për Certifikimin e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Kosovës

07 Tetor, 2016

Më date 6 tetor 2016, në mjediset e Kontrollit të Lartë të Shtetit, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe Institutit për Kontabilitet, Auditim dhe Financa

Kontrolli i Lartë i Shtetit nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me organizatën “Albanian Platform for Policy Advocacy”

22 Prill, 2016

Në datën 22 prill 2016, në mjediset e Kontrollit të Lartë të Shtetit, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe organizatës jo-fitim prurëse “Albanian Platform for Policy Advocacy”

KLSH dhe Konfindustria nënshkruajnë Marrëveshje Bashkëpunimi

12 Prill, 2016

Në vijim të bashkëpunimeve me organizata të shoqërisë civile dhe të profesionistëve të fushës së auditimit, KLSH nënshkroi në datën 25 shkurt 2016, në mjediset e Kontrollit të Lartë të Shtetit, Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Konfederatën e Industrive të Shqipërisë (Konfindustria).