Analiza e KLSH-së për vitin 2014

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka filluar në datën 26 janar 2015 Analizën Vjetore të punës së Institucionit për vitin 2014, e cila do të vijojë edhe në datën 27 janar.

Analiza këtë vit do të zhvillohet nën një këndvështrim të ri, nën frymën e Metodologjisë INTOSAINT (Metoda e Vetëvlerësimit të Integritet për Institucionet Supreme të Auditimit).

Analiza po zhvillohet në ambientet e universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës dhe pjesëmarrja në këtë analizë e stafit akademik dhe studentëve të këtij universitetit është pa dyshim një vlerë e shtuar.

Fjala e Kryetarit të KLSH-se  z. Bujar Leskaj

Fjala e Rektorit të Universitetit 'Ismail Qemali' Vlorë, Prof. Dr. Albert Qarri

Analiza vjetore e Departamentit të Auditimit të të Ardhurave të Buxhetit te Shtetit