BASHKEPUNIME
KONTAKTO

Adresa : Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"; nr.3
Tel : +355 4 2247294 (recepsioni) +355 4 2251267 (sekretaria)
Fax : +355 4 2247294; +355 4 2232491
E-mail : klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al
Orari i Pritjeve : 12.00 - 14.00

 

njoftime

Letra e Sekretarit të Përgjithsëm të INTOSAI-t dhe Presidentit të Gjykatës Austriake të Auditimit, z. Josef Moser, drejtuar drejtuesve të Institucioneve Supreme të Auditimit
Fjala e Kryetarit të KLSH-së z.Bujar Leskaj në Komisjonin për Ekonominë dhe Financat.
Në datat 6-7 Qershor 2016, znj. Albana Agolli, Drejtore e Departamentit të Auditimit të Investimeve dhe Projekteve me Financimet e Huaja, Shoqërive Publike, z. Idlir Dervishi, z. Skëndër Muça dhe z. Luan Kuka, auditues, morën pjesë në Kongresin e II-të të Prokurimeve Publike zhvilluar në Protoroz, Slloveni
Në mjediset e hotel “Tirana International”, KLSH çeli punimet tre ditore (20-22 qershor) të Konferencës së Katërt Vjetore Shkencore me temë “Analiza e Riskut”.
Për shkelje të barazisë në procedurat e prokurimit dhe favorizimin e operatorëve ekonomik privat.
I kanë shkaktuar Buxhetit të Shtetit një dëm ekonomik në vlerën 10,939,624 lekë
I kanë shkaktuar Buxhetit të Shtetit një dëm ekonomik në vlerën 4,282,918 lekë

Lista e Plotë..

logo intranet

Intranet

email

E-mail

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 KLSH