logo90

BASHKEPUNIME
KONTAKTO

Adresa : Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"; nr.3
Tel : +355 4 2247294 (recepsioni) +355 4 2251267 (sekretaria)
Fax : +355 4 2247294; +355 4 2232491
E-mail : klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al
Orari i Pritjeve : 12.00 - 14.00

 

njoftime

Në datat 19-20 mars 2015, u zhvillua në Lubjanë, takimi i radhës i rrjetit të koordinatorëve të SAI-ve të vendeve anëtare të BE-së, Kandidate dhe Kandidate të mundshme për në BE...
Në datën 20 Mars 2015 u zhvillua në Bruksel “Takimi i 6-të i Komitetit të Stabilizim Asociimit të Bashkimit Europian”.
Në datat 10-12.02.2015 u zhvillua në Shkup të Maqedonisë workshop-i i katërt për procesin e Auditimit Paralel të Performancës mbi Eficiencën e Energjisë..
Në datat 3 - 6 Mars 2015 në Ljubljanë, Slloveni në Qendrën e Ekselencës për Financat (CEF) u organizua workshop-i me temë “Auditimi i performancës”.
Në datat 2-4 mars u zhvillua në Vjenë Simpoziumi i 23-të, organizuar nga Kombet e Bashkuara dhe INTOSAI...
Në datat 17-18 Shkurt 2015 në Varshavë, Poloni u organizua takimi i radhës ..
KLSH Kallëzon në Prokurori ish-Regjistruesen dhe 3 Specialistë të Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Elbasan

Lista e Plotë..

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2012 KLSH