logo90

BASHKEPUNIME
KONTAKTO

Adresa : Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"; nr.3
Tel : +355 4 2247294 (recepsioni) +355 4 2251267 (sekretaria)
Fax : +355 4 2247294; +355 4 2232491
E-mail : klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al
Orari i Pritjeve : 12.00 - 14.00

 

njoftime

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në zbatim të programit të tij të auditimit nr. 850/1 prot, datë 15.09.2014, ka përfunduar..
Në datat 24-26 qershor, 2015 po zhvillohet në Quito, Ekuador, Konferenca e 8-të e përbashkët EUROSAI/OLACEFS...
Dëmi i shkaktuar për buxhetin e shtetit është në vlerën 85,038,494 lekë (607 500 euro) ose 16% e fondit limit të tenderave të audituar
Në datat 18 – 19 qershor u zhvillua në Riga të Letonisë, vend i cili ka presidencën e radhës të BE-së, takimi i Komitetit të Kontaktit të Institucioneve Supreme të Auditimit të vendeve të BE-së. Në këtë takim morën pjesë..
Në datat 11-12 Qershor 2015 në Varshavë, Poloni u organizua takimi i radhës së Grupit të Punës “Për rishikimin e Standardit Ndërkombëtar të Auditimit ISSAI 30, Kodi Etikës”.
Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit zhvilloi një takim me përfaqësues të Gjykatës Evropiane të Audituesve ECA, përfaqësuar nga Dr.Szabolcs Fazakas, Drejtues i Drejtorisë për Dhomën 3 të kësaj Gjykate...
Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit zhvilloi në datën 05.06.2015, një takim me përfaqësues të Bankës Botërore, të përfaqësuar nga Zj. Tahseen Sayed, përfaqësuese e Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri...
Në datën 26 maj 2015, në sallën e Seancave Plenare të Kuvendit të Shqipërisë, u zhvillua ceremonia e 90 vjetorit të Kontrollit të Lartë i Shtetit.

Lista e Plotë..

logo intranet

Intranet

email

E-mail

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2012 KLSH