logo90

BASHKEPUNIME
KONTAKTO

Adresa : Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"; nr.3
Tel : +355 4 2247294 (recepsioni) +355 4 2251267 (sekretaria)
Fax : +355 4 2247294; +355 4 2232491
E-mail : klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al
Orari i Pritjeve : 12.00 - 14.00

 

njoftime

Në vijim të bashkëpunimit të sukssesshëm dhe Marrëveshjes së Bashkëpunimit të nënshkruar ndërmjet dy institucioneve, një grup audituesish i KLSH-së, i përbërë nga..
Më datat 27 – 28 korrik 2015 Kryetari i KLSH, mori pjesë në një vizitë zyrtare dy ditore pranë Zyrës Shtetërore të Auditimit të Republikës së Kroacisë
Kontrolli i Lartë i Shtetit, në zbatim të programit të auditimit nr. 688/1 prot., datë 14.07.2014, ka ushtruar auditim në “Rezidencën Studentore Universitare
Keqpërdorim i fondeve buxhetore dhe rritje artificiale e fondit limit.Dëmi ekonomik si pasojë e shkeljeve të kryera në vlerësimin e ofertave,8.2 milion lekë (59,000 euro)
Shkelje, të meta e mangësi, në zbatimin e procedurave ligjore në mbledhjen, përpunimin dhe administrimin e të dhënave për ndërtimet pa leje, ...
Kontrolli i Lartë i Shtetit, në zbatim të programeve të auditimit, nr. 32/1, datë 16.01.2015, nr. 240/1, datë 06.03.2015 dhe nr. 239/1, datë 06.03.2015, ka përfunduar auditimet në....
Dëmi total i konstatuar arrin në 88,643,523 lekë ose 633,168 euro.
Në Drejtoritë Rajonale të Tatimeve(DRT) Elbasan dhe Berat u konstatuan të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit për të dy DRT në shumën ..

Lista e Plotë..

logo intranet

Intranet

email

E-mail

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2012 KLSH