logo90

BASHKEPUNIME
KONTAKTO

Adresa : Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"; nr.3
Tel : +355 4 2247294 (recepsioni) +355 4 2251267 (sekretaria)
Fax : +355 4 2247294; +355 4 2232491
E-mail : klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al
Orari i Pritjeve : 12.00 - 14.00

 

njoftime

Në datën 26 maj 2015, në sallën e Seancave Plenare të Kuvendit të Shqipërisë, u zhvillua ceremonia e 90 vjetorit të Kontrollit të Lartë i Shtetit.
Më datat 23 dhe 24 Prill 2015, një delegacion i Kontrollit të Lartë të Shtetit, i përbërë nga Kryetari i KLSH-së Z. Bujar Leskaj, Z. Ermal Yzeiraj dhe Z. Vullnet Karafilaj, morën pjesë në Kongresin e 1-rë Ndërkombëtare mbi...
Më 23 dhe 24 prill 2015, Grupi i Punës mbi Auditimin Mjedisor i Organizatës Evropiane të Institucioneve Supreme të Auditimit-EUROSAI, organizoi në Tallin të Estonisë..
Në datat 20-21 prill 2015, u zhvillua në Romë, takimi i VI-të i grupit Task Force të EUROSAI-it për “Auditimin dhe Etikën” (TFA&E)
Me datë 20.04.2015, KLSH në bashkëpunim me Universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan zhvilloi në mjediset e bibliotekës së këtij Universiteti workshop-in me temë..
Kontrolli i Lartë i Shtetit, në zbatim të programit të auditimit nr. 1040/1, datë 05.11.2014 dhe nr. 1040/2, datë 26.12.2014, ka audituar Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Pogradec,..
Qendra për Ekselencë në Financë, CEF me qëndër në Lubjanë, Slloveni organizoi përgjatë periudhës 23 shkurt-23 mars, 2015 kursin online mbi “Hartimin e Buxhetit”.

Lista e Plotë..

logo intranet

Intranet

email

E-mail

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2012 KLSH