logo90

BASHKEPUNIME
KONTAKTO

Adresa : Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"; nr.3
Tel : +355 4 2247294 (recepsioni) +355 4 2251267 (sekretaria)
Fax : +355 4 2247294; +355 4 2232491
E-mail : klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al
Orari i Pritjeve : 12.00 - 14.00

 

njoftime

Në datat 30 shtator – 2 tetor 2015 u zhvillua pranë Qendrës së Ekselencës në Financë, në Lubjanë të Sllovenisë..
Në datat 28-30 shtator, 2015 u zhvillua pranë Zyrës Shtetërore të auditimit të Kroacisë një vizitë studimore e audituesve të KLSH-së.
Në datë 25 shtator, 2015 në mjediset e Kontrollit të Lartë të Shtetit, z.Bujar Leskaj Kryetar i KLSH-së, zhvilloi një takim me z.Francesco Ciardi, zv.Drejtuesi i Projektit PAMECA IV në Shqipëri
-Përfundimi i Projektit me 6 vjet vonesë. Ende i papërfunduar. Dëmi ekonomik mbi 6.4 milionë euro..
- Dëmi ekonomik mbi 8.3 milionë lekë ose rreth 60 mijë euro dhe Të Ardhura të Munguara në Buxhetin e Shtetit mbi 25.8 milionë lekë ose mbi 180 mijë euro
Në datat 9-11 Shtator 2015 në Varshavë, Poloni u organizua takimi i katërt i Grupit të Punës “Për rishikimin e Standardit Ndërkombëtar të Auditimit ISSAI 30, Kodi Etikës”.
Të ardhura të munguara në shumën 130,438 mijë lekë Borxhi doganor në fund të vitit 2014 rezulton në rritje me një shtesë në vlerën 1,592,455 mijë lekë në krahasim me fillin e vitit 2014
- 2 raste kanë kryer shitjen e trojeve funksionale të shkallove - Dëmi ekonomik 20 milion lekë.

Lista e Plotë..

logo intranet

Intranet

email

E-mail

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2012 KLSH