BASHKEPUNIME
KONTAKTO

Adresa : Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"; nr.3
Tel : +355 4 2247294 (recepsioni) +355 4 2251267 (sekretaria)
Fax : +355 4 2247294; +355 4 2232491
E-mail : klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al
Orari i Pritjeve : 12.00 - 14.00

 
Njoftime
24.11.2014
Në datën 24 nëntor 2014, në ambientet e Kontrollit të Lartë të Shtetit, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe Shoqatës së Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë (SHKFSH).
13.11.2014
Në datat 13-14 Tetor 2014 në Varshavë, Poloni u organizua takimi i rradhës së Grupit të Punës “Për rishikimin e standartit Ndërkombëtar të Auditimit ISSAI 30, Kodi Etikës”
13.11.2014
Në një nga mjediset e promovimeve të librave dhe botimeve të ndryshme të Pallatit të Kongreseve..
12.11.2014
Dëmi ekonomik në total arrin në 134 milionë lekë ose mbi 1.24 milion USD
 
 
 
 
 
 
 

 


logo intranet

email

Intranet

Posta Elektronike

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2012 KLSH