BASHKEPUNIME
KONTAKTO

Adresa : Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"; nr.3
Tel : +355 4 2247294 (recepsioni) +355 4 2251267 (sekretaria)
Fax : +355 4 2247294; +355 4 2232491
E-mail : klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al
Orari i Pritjeve : 12.00 - 14.00

 
Njoftime
14.04.2014
Në kuadrin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit të nënshkruar ndërmjet Kontrollit të Lartë të Shtetit të Shqipërisë dhe Gjykatës së Llogarive të Turqisë..
11.04.2014
Takimi i Rrjetit të Koordinatorëve të SAI-ve të vendeve anëtare të BE-së, Kandidate dhe Kandidate të mundshme për në BE, me pjesëmarrjen e ECA-s dhe SIGMA-s, si edhe bashkëpunimin e JWGAA.
10.04.2014
Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me Vendimin nr. 275 datë 21.02.2014, vendosi të rrëzojë kërkesë padinë e znj. Elfrida Taraku si të pabazuar në ligj e prova.
09.04.2014
Në datat 2-3 Prill 2014 nga Task Forca e EUROSAI-t u organizua takimi i pestë i radhës në Poiana Brasov Rumani
03.04.2014
Gjykata Franceze e Llogarive dhe Zyra Shtetërore e Auditimit të Hungarisë organizuan në datën 28 mars në Budapest, seminarin me temë : “Ndërmarrja e hapave aktivë për forcimin dhe mbështetjen e pavarësisë së Institucioneve Supreme të Auditimit”.
 
 
 
 
 
 
 

 


email

 

 
 

 

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2012 KLSH